Vårt firande Arvika reumatikerförening på 40 årsdagen.

Vi var ca 70  medlemmar som slöt upp till festen på Hotel Oscar,Det serverades god mat och dryck till underhällning av Zara Leander(Leif Johansson) med pianist. Tal hölls från Arvika kommun Sten Fransson, reumatikerförbundets representant Margreth Halvarsson,distirikte  Carina Nilsson sam flera. Vi fick blommor och telegram från olika föreningar.Festen ileddes med tal från vår ordförande Ann-Marie Andersson.

Reumatikerföreningen Arvika- historik.

Föreningen har funnits sedan  1974 och fick namnet Arvika lokalförening av Riksförbundet Mot Reumatism RMR.I interimstyrelsen satt Karl Andersson, då allmänt känd som " Ambulans Kalle" som ordförande. Antalet medlemmar i den nystartade föreningewn var ca 50 st. Från början var upptagningsområdet Arvikaa-Eda men 1989 bildades en egen förening i Eda.

Från att styrelsemedlemmarna gjort allt arbete hemma fram till idag då vi har egen lokal med alla tekniska hjälpmedel som fodras för ett rationellt arbete är steget långt och utvecklingen har varit möjlig tack vare bidrag från LIV, kommun och enskilda medlemmar. Idag sker en hel del kommunikation via Internet. Förbundet såväl som distriktet och föreningar har egna hemsidor med värdefull information för såväl drabbade reumatiker som allmänhet.Föreningens verksamhet utgörs av medlemsmöten, ofta med information av olika slag. Föreläsningar i aktuella ämnen, både öppna för allmänheten och inom föreningen återkommer regelbundet.För många medlemmar är badverksamheten det allra viktigaste eftersom man i varmt 34 gradigt  vatten kan röra sig utan smärtor och utföra fysiska övningar som är så viktiga.Den nya rehabbassängen är ett lyft för oss.alla. Öppet hus varje torsdagseftermiddag är också en mycket viktig del i vår verksamhet. Dit kommer man en eller flera torsdagar för att handarbeta, fika och tipsa varandra om t ex små hjälpmedel, hur man på olika sått kan göra vardagens sysslor på ett bra och skonsamt sättt. Resor och utflykter ingår också i programmet under ett år. Närmast ska vi till silkesfirman Skäggebol.Marjas hem och lunch på Hillringsberg. Sillbord till påsk och julbord i advent hör också till de återkommande arrangemangen.I vår förening är vi idag 210 medlemmar.

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.